Průběžný vířivý mísič

Mísící výkon od 1 do 100 t/h

Konstruujeme, vyrábíme a instalujeme průběžné vířivé mísiče pro kontinuální přípravu formovací směsi s organickými i anorganickými pojivovými systémy.

Během více než 40 letých zkušeností jsme uzpůsobili naše mísiče požadavkům nejmodernější slévarenské technologie a dopodrobna je optimalizovali. Mísiče se vyznačují obzvláště svým robustním druhem konstrukce, jednoduchou obsluhou, výkonem, životností, úsporností (ekonomické využití) a technickou zralostí. Tyto vlastnosti se projevují obzvláště na kvalitě zhotovené formovací směsi, na minimální spotřebě pojiva a tvrdidla, na krátkých průběhových a mísicích časech a na jednoduché obsluze. Naše mísiče můžete obdržet s výkonem od 1 t/h do 100 t/h a tyto mohou být uzpůsobeny vašim požadavkům v různých konstrukčních variantách.

Provedení

ProvedeníTechnická data
Mísící ramenoPředsměsovací šnek /Transportní pas 
1-3 t/h 1.500mm proměnlivý od 2.000 - 4.500mm  
3-10 t/h 2.000mm proměnlivý od 2.000 - 4.500mm  
8-30 t/h 2.300mm proměnlivý od 2.000 - 5.500mm  
20-50 t/h 2.500mm / 3.000mm proměnlivý od 2.000 -  8.000mm  
40-100 t/h 3.000mm proměnlivý od 2.000 -  8.000mm  

Systém pro dávkování ostřiv

Systém dávkování písku zaručuje absolutně pravidelné plnění písku do mísiče a vytváří možnost přesného nastavení výkonu (tuny za hodinu ) Systém dávkování písku existuje v různých variantách, např. :

  • Dávkovač jednoho druhu písku pro jeden pevně nastavitelný výkon
  • Dávkovač jednoho druhu písku pro dva pevně nastavitelné výkony
  • Dávkovač dvou druhů písku s průbežně nastavitelným poměrem mísení

Nastavení může být uskutečněno automaticky, v závislosti na zadáni receptury, nebo též manuálně.

Transportní rameno - předsměšovací šnek / transportní pas

Pomocí různých délek a úhlů transportního ramene může být pracovní rozpětí průběžných vířivých mísičů v obsažené ploše a ve výšce optimalizováno dle vašich požadavků. Pro snadnější ovladatelnost je možné vybavit transportní rameno otočným pohonem s elektromotorem.

Transportní pas se používá k rychlé, absolutně čisté výměně druhů písku, při použití zvláštních druhů písku jako je chromový písek nebo zirkonový písek, stejně jako u výškově nastavitelných vířivých mísičů.

Mísící rameno - vířivý mísič

Vířivý mísič se skládá z vertikálně rozděleného žlabu v potrubním provedení se snadno vyměnitelným vnitřním vyložením které nejvíce podléhá otěru, z mísicí hřídele s mísicími lopatkami a z dávkovacího systému pojiva. Při čištění se jednotlivé poloviny mísícího žlabu odklopí a mísicí hřídel je kompletně odkryta. Jednotlivě nastavitelné, vyměnitelné a mechanicky proti přetočení chráněné mísicí lopatky jsou pokoveny karbidem wolframu nebo na přání vybaveny tvrdokovovými ( karbidovými destičkami ). Mísicí lopatky jsou, v odstupu k žlabu s vnitřním opotřebením a úhlem nastavení, nastavitelné.

U velkých konstrukčních řad je možno instalovat mísící rameno s otočným pohonem.

Dávkovací systém pojiva

Dávkovací systém se skládá z dávkovacích čerpadel s frekvenčně regulovanými pohony, elektronických průtokoměrů, rozvodných armarůr a z dávkovacích rozprašovacích ventilů. 

Objemová čerpadla se skládají ze statoru vyrobeného z speciálního elastomeru, který je přizpůsoben dle použitého druhu pojiva a z rotoru z vysokolegované oceli. Čerpadla jsou poháněna frekvenčně řízenými trojfázovými motory. Utěsnění hřídele je provedena pomocí těsnícího kluzného kroužku. 

Přítokové armatury čerpadel jsou opatřeny filtrem pro zachycování nečistot a kontrolou proti chodu na sucho. Injekční pojivové ventily jsou časově řízeny po každém mísicím průběhu automaticky vyčištěny.

Elektrické a pneumatické ovládání

Elektrické ovládání je provedeno v Simatic S7, je umístěno v masivním skříňovém rozvaděči a podle VDE propojeno a přezkoušeno. 

Ovladání je dodáváno standardně v kompaktním provedení, nebo na přání v komfortním provedení, ve kterém mohou být zakomponovány všechny alternativní programové volby, různé druhy display atd. Komfortní provedení umožňuje uložení až 255 receptur a nabízí archivaci a zobrazení provozních dat na grafické ploše obsluhy počítače. 

K ochraně obsluhujících osob je mísicí žlab elektricky blokován, kontrolován a zajištěn proti otevření při chodu. Dávkovací hradítko a injekční pojivové ventily jsou pneumaticky ovládány. Modulárně rozšiřitelná řídící jednotka je umístěna centrálně v hlavním rozvaděči.

Zvláštní příslušenství

  • Dávkování tvrdidla závislé na teplotě
  • Automatická na teplotě závislá změna receptury
  • Plně atomatická regulace průtoku pro pojivo
  • Vážení a měření průtoku písku
  • Velkociferní digitální ukazatele
  • Filtrační a odsavací zařízení