Mieszarko-nasypywarka

Produkcja mas formierskich od 1 do 100 t/h

Projektujemy, produkujemy oraz instalujemy mieszarko-nasypywarki do ciągłej produkcji mas formierskich oraz rdzeniowych z ciekłymi spoiwami organicznymi i nieorganicznymi.
40 letnie doświadczenie zapewnia, że nasze produkty są jak najbardziej dostosowane i szczegółowo zoptymalizowane do wymagań najnowocześniejszych technologii odlewniczych. Produkowane przez nas mieszarko-nasypywarki cechuje solidna konstrukcja, wysoka wydajność, rentowność, żywotność, łatwa obsługa i dopracowana technika. Te cechy decydują o jakości mieszania, mimimalnym zużyciu spoiwa i utwardzacza, krótkim procesie mieszania oraz o przyjaznej obsłudze i sterowaniu.

Nasze mieszarko-nasypywarki oferowane w zakresach wydajności od 1 t/h do 100 t/h, możemy dostosowywać konstrukcyjnie do indywidualnych potrzeb klientów.

Wykonania

WykonaniDane techniczne
Ramie mieszającePodajnik ślimakowy / Przenośnik taśmowy 
1-3 t/h 1.500mm zmienne od 2.000 - 4.500mm  
3-10 t/h 2.000mm zmienne od 2.000 - 4.500mm  
8-30 t/h 2.300mm zmienne od 2.000 - 5.500mm  
20-50 t/h 2.500mm / 3.000mm zmienne od 2.000 -  8.000mm  
40-100 t/h 3.000mm zmienne od 2.000 -  8.000mm  

System dozowania piasku formierskiego

System dozowania piasku zapewnia całkowicie równomierny wsyp piasku do mieszarki, umożliwiając dokładne nastawienie przepustowości w tonach na godzinę.

System dozowania oferujemy w różnych wariantach, np.:

  • Suwak dozujący do jednego gatunku piasku z jedną nastawialną przepustowością
  • Suwak dozujący do jednego gatunku piasku z dwoma nastawialnymi przepustowościami
  • Suwak dozujący do dwóch gatunków piasku, umożliwiający bezstopniowe nastawianie stosunku składników mieszanki


Ustawienia realizowane są automatycznie, w zależnosci od wymagań receptury lub manualnie.

System transportowania piasku

podajnik ślimakowy / przenośnik taśmowy

Za pomocą różnych długości jak i uchyłu ramienia podajnika możliwe jest optymalne dostosowanie pracy mieszarki do danej powierzchni i wysokości. Dla ułatwienia obsługi możliwe jest wyposażenie mieszarki w elektryczny napęd obrotu.

Przenośnik taśmowy jest przeznaczony do szybkiej i absolutnie czystej wymiany rodzaju piasku przy użyciu piasków specjalnych jak np.: piasku chromitowego lub piasku cyrkonowego. Przenośnik jest także przystosowany do pracy w mieszarkach z regulowaną wysokością.

Mieszarka - ramie mieszające

Ramie mieszarki składa się z pionowo dzielonego koryta z łatwo wymiennymi, trudnościeralnymi wyłożeniami ochronnymi, z wału i łopatek mieszających oraz z dozownika spoiwa.

Otwarcie uchylnych połówek koryta udostępnia swobodne dojście do wału mieszającego, co ułatwia czyszczenie mieszarki. Wyłożenia trudnościeralne montowane są na całej długości koryta, aby zapewnić pełną ochronę obudowy mieszarki. Pojedynczo nastawialne, wymienne i mechanicznie zabezpieczone łopatki mieszające opancerzone są węglikiem wolframu lub na życzenie wyposażone zostaną płytkami z węglików spiekanych. Odstęp łopatek od obudowy jak również ich kąt uchylenia względem osi wału są nastawialne.

Większe modele mieszarek mogą być wyposażone w napęd obrotu.

System dozujący środki wiążące

System dozujący składa się ze specjalnych pomp tłoczących, z armatury łączącej i z dozujących zaworów wtrysku spoiwa.

Pompy tłoczące wyposażone są w przeznaczone do środków wiążących elastomerowe statory i rotory wykonane z wysokiej jakości stali.

Napęd realizowany jest przez powyżej umieszczone silniki trójfazowe zasilane poprzez falowniki częstotliwości. Układ uszczelniony jest pierścieniem ślizgowym. Armatura połączeniowa wyposażona jest w filtry zanieczyszczeń i zabezpieczenie przeciw eksploatacji na sucho. Zawory wtrysku spoiwa są po każdym procesie mieszania automatycznie czyszczone za pomocą sterowania czasowego.

Elektryczne i pneumatyczne sterowanie

W masywnej szafie sterowniczej umieszczona jest jadnostka sterowania wykonana w systemie Simatic S7. Pełne okablowanie podlega normie VDE. Sterowanie jest standardowo wykonane w wersji kompaktowej i w wersji komfortowej. Wersja komfortowa umożliwia dołączenie wszelkich opcjonalnych akcesoriów i zaprogramowanie aż 255 różnych receptur, pozwala również na archiwizowanie i wizualizowanie danych produkcyjnych na graficznym pulpicie obsługi.
Dla bezpieczeństwa personalu otwarcie uchylnych połówek mieszarki jest elektrycznie zablokowane, kontrolowane i zabezpieczone. Suwak dozujący piasek i zawory wtrysku spoiwa sterowane są pneumatycznie.
Modularnie powiększalna jednostka sterowania umieszczona jest centralnie w głównej obudowie.

Wyposażenie opcjonalne

  • Dozowanie utwardzacza uzależnione od temperatury
  • Automatyczna, zależna od temperatury zmiana receptury
  • Automatyczna regulacja przepływu środków wiążących
  • Ważenie i pomiar przepustu piasku
  • Duży wskaźnik cyfrowy
  • Urządzenia filtrujące i wysysające