Kalıplama Hatları - Kendinden Sertleşen Bağlayıcılı Kalıp Kumları İçin

Kendinden Sertleşen Bağlayıcılı Kum Kalıplama Hatları

Kendinden sertleşen bağlayıcılı kum kalıp dökümhanelerinde kalıplama hatları, dereceli veya derecesiz kalıpların doldurulması, sıkıştırılması, modelden sıyrılması, boyanması, kapatılması, hatta dökümü ve parçanın kalıptan çıkarılması gibi birbirinden bağımsız operasyonlar şeklinde çalışır. Klasik elle kalıplamanın aksine iş akışı tanımlanmış, süreleri belirlenmiş ve planlanabilir şeklinde yapılabilmektedir. Kalıp üretimi için gereken iş akışı çalışanların müdahalesine gerek kalmadan kalıplama hattı tarafından yapılabilmektedir.

Gerekli performansın elde edilmesi için özellikle planlama aşamasında her operasyonun hızı göz önünde bulundurulmalıdır. Kalıplama hattının hızı en yavaş operasyonun hızına bağlı olacaktır. 

WÖHR Mikserler

Mikserler model çeviriminin ana ekipmanlarıdır.

Kalıp ölçülerine bağlı olarak gerekli kapasite hesaplanabilir. Burada en önemli nokta kalıplama kumunun kalitesi ve kalıplama hattının proses güvenirliliğidir. Kalıp sertleşme zamanı, mikserlerin çok gelişmiş kontrol sistemi sayesinde, reçine ve sertleştiricilerin oranları ayarlanarak sabit tutulabilir.

Bir Opsiyon olarak, otomatik kalıp doldurma programları kullanılarak kalıpların çabuk ve eşit olarak doldurulması sağlanabilir.

Sıkıştırma Tablaları

Sıkıştırma tablaları dolum istasyonunda kalıp kumunun vibrasyonla mekanik olarak sıkıştırılmasını sağlar. 

Model bağlama arabası, tahrikli makaralar üzerinde bu istasyona geldiğinde, makaralar aşağıya iner ve model arabası altında vibratörler olan pabuçların üzerine oturur. Vibratörlerin çalışmasıyla model üzerine doldurulmuş ve henüz sertleşmemiş olan kalıp kumu dikey vibrasyonun etkisiyle model üzerine eşit olarak yayılır ve sıkışır. Böylece kalıbımız sıkışmış olur. Daha sonra makaralar yukarı kalkar, model arabası hattın seviyesine çıkar ve tahrikli makaralar sayesinde hareket ederek istasyonu terk eder.

Makaralı Taşıyıcılar / Bantlı Taşıyıcılar / Transfer Arabaları

Kalıplama hatlarında kalıp hazırlanırken kalıp doldurma, sıkıştırma, sıyırma, boyama vb. operasyonlar bir kontrol sistemi tarafından organize edilirler.

Makaralı / Bantlı taşıyıcılar, kalıpları ve taşıma plakalarını taşıma, bekletme ve stoklama işini yaparlar.

Transfer arabaları, makaralı ya da bantlı taşıma hatlarındaki kalıp veya taşıma plakalarının hatlar arasında aktarılmasını sağlar. Transfer arabaları yaylı tamburlu kablo veya radyo frekansıyla kontrol edilebilir.

Pimli Sıyırma İstasyonu

Pimli kalıp sıyırma istasyonları kalıbın modelden sıyrılmasında çok etkin, düşük maliyetli, hızlı ve emniyetlidir.

Pimli kalıp sıyırıcılarda, model plakasına dik olarak yukarı kalkan pimler vardır. Model plakasının içindeki bu çelik pimler dereceyi yukarı doğru model plakasına paralel kaldırılarak, kalıbı modelden sıyırır.

Kalıbı model plakasına paralel olarak kaldıran pimler, kalıbın modelden sıyrılması sırasında zarar görmesini önleyerek hatasız, sağlam kalıp alınmasını garanti altına alır.

Çevirmeli Sıyırıcılar

Çevirmeli sıyırıcılar kalıpların modelden otomatik olarak sıyrılması seçeneğini sunarlar.

Sertleşmiş kalıp çeviriciye girer ve bir taşıma plakası kalıbın üzerine yukarıdan bastırılır. Çevirici model, kalıp ve taşıma plakasını birlikte 180 derece döndürür. Çevirici açılırken kalıp modelden sıyrılarak taşıma plakası üzerinde yavaşça aşağı iner ve taşıma plakasıyla birlikte istasyonu terk eder. Model çeviricide kalır. Daha sonra çevirici tekrar eski konumuna döner ve model plakası istasyonu terk eder.

Çevirmeli sıyırıcılar yandaki resimde görüldüğü gibi tam tekerlek şeklinde veya C-çevirici şeklinde yapılabilir.

Manipülatörler

Dereceli ya da derecesiz kalıpların emniyetli ve etkin olarak kaldırılıp indirilmesi için değişik manipülatörlere gereksinim duyurulur.

Kalıp tutma açıklıklarının değişebilir olması karakteristik özellikleridir ve kalıpları hidrolik olarak tutup kaydırarak ağırlık merkezlerine getirirler. Böylece dereceli ya da derecesiz kalıpların yatay olarak konumlandırmaları kolaylaşmış olur.

Frekans kontrollu döner sürücüler sonsuz vida dişlisi yardımıyla istenen kalıp sıkma gücünü uygular. 
Küçük kumandalarla tüm parametreler ayarlanıp kolayca kumanda edilebilirler.

Boyama İstasyonları

Boyama kalıplar modelden sıyrılıp belli bir sertleşme sağlandıktan sonra uygulanır. 

Yüksek hızlı kalıplama hatlarında bütün kalıp yüzeylerinde eşit boya kalınlığı elde etmek için yıkama yöntemiyle kalıplar boyanır.

Müşteri isteğine bağlı olarak alkol ve su bazlı boyalar için değişik boyama istasyonları üretmekteyiz.

Özel Uygulamalar

Müşteri isteklerine bağlı olarak kalıplama hatlarına özel çözümler ilave edilebilmektedir.

  • Plaka bekletme kulesi
  • Otomatik model rafları
  • Özel taşıma üniteleri (kaldırma arabaları, akülü taşıma arabaları, bantlı makaralı taşıyıcılar vb.)
  • “Teach-in” öğretilebilir hafızalı doldurma sistemleri
  • Sarsakta kaydırma-devirme istasyonları